Utleie

For at du skal slippe å kjøpe dyrt verktøy som sjelden brukes, har vi spesialverktøy for utleie. Populært tilbud for mange, men ekstra nyttig for våre mange hytteeier-kunder.

For utleie har vi blant annet:

  • Tepperensmaskin
  • Tapetfjernemaskin
  • Mosefjerner
  • Betong blandemaskin
  • Steinsaks til belegningsstein
  • Helleløfter
  • Glava skjærebord
  • Kjernebor til røykkrør
  • Drill
  • Vibroplate (hoppetusse)